Sobre nosaltres2018-09-05T15:31:23+00:00

DSCF1180-1L’acte humà de dissenyar no és un fet artístic en si mateix, encara que pot valer-se dels mateixos processos en pensament i els mateixos mitjans d’expressió com a resultat.

Es tracta d’una comunicació visual.
Mitjançant l’ordre i la disposició dels elements estructurals, es dota al producte de significants, relacionat amb la cultura en el seu context social.

BonapaWeb neix dins d’un projecte anomenat Bonapassa basat en una xarxa que defensa la cultura i l’art. Per això neix aquesta nova branca orientada al disseny i les pàgines web, un món ple d’exactitud a través del com podem arribar a connectar amb les persones, fent-los arribar el nostre missatge.

.

.

“Disseny significa ser perseverant i progressiu en lloc d’escapar i abandonar.” Dieter Rams

This website uses cookies and third party services. Ok