Iniciació a la fotografia rèflex

Iniciació a la fotografia rèflex2018-10-08T18:09:38+02:00

Project Description

Hores: 20h (2h/sesión)
Sessions: 10
Professor/a: Laura Herranz
Preu: Consultar
Descripció: aprèn a fer fotografies i a controlar la teva càmera rèflex des de zero.

Properament

TEMARI

1.1 Breu historia de la fotografia

1.2 Importància de la Llum

1.3 Anem per parts, esbudellem la càmera

1.3.1 Tipus de càmeres: Compactes, Bridge, EVIL i Rèflex

1.4 PRÀCTICA: Com agafar la càmera correctament

2.1 Mega píxels

2.1.1 Taula de Mega píxels

2.2 El recorregut de la Llum

2.3 L’objectiu

2.3.1 Tipus de objectiu

2.4 PRÀCTICA: Disparar amb diferents focals

3.1 L’exposició

3.2 Obturació – Temps de exposició

3.3 Obertura – Profunditat de camp

3.4 ISO. Sensibilitat

PRÀCTICA: diferents velocitats, obertures, ISOs. Sobreexposició, subexposició.

4.1 Exposímetre. Tipus de mesurament: matricial, avaluativa, puntual

4.2 Histograma

4.3 Equilibri de blancs

4.4 Modes de càmera. “P”-“A-Av”-“S-Tv”-“M”

PRÀCTICA: provar les diferents maneres de mesurament. Fer la mateixa foto amb diferent equilibri de blancs. Provar els modes de disparar. Anar mirant l’ histograma en cada situació.

5.1 EXIF

5.2 Enfocament. Profunditat, Hiperfocal i Desenfocament. Automàtics-Manual

5.3 El rang dinàmic

5.4 PRÀCTICA: diferents modes d’enfocament y profunditats de camp.

6.1 Composició I. Per què funcionen les fotos?

6.2 Composició II. Regles bàsiques

6.3 Filtres

6.4 Trípode

PRÀCTICA: posar en pràctica les regles bàsiques de composició.

7.1 Composició III. Línies

7.2 Composició IV. Consells

7.3 Flash

7.4 Bosses

PRÀCTICA: posar en pràctica la composició amb línies i els consells.

8.1 Com faries una foto…?

8.2 Clau alta i clau baixa

8.3 Lightpainting

8.4 PRÁCTICA: lightpainting

9.1 Com faries una foto…?

9.2 HDR

9.3 Efecte levitació

9.4 PRÀCTICA: efecte levitació

10.1 Panoràmica y Vertorama

10.2 Globus

10.3 Consells de cura

10.4 PRÀCTICA: realitzar fotografia panoràmica i vertorama.

This website uses cookies and third party services. Ok