El mes passat vam estar cobrint el projecte Undercyphers V, un intercanvi cultural promogut per la Comissió Europea, organitzat per On The Ground.
El seu objectiu és el de pas intermedi cap a una aliança entre associacions de la cultura Hip Hop.