Vam assitir al saló internacional de l’Alimentació i Begudes.

alimentaria